• Art. 13. - Zakres danych...
  14.06.2024

Ustawa o obywatelstwie polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2023.0.1989 t.j. - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Art. 13. obyw.polskie


Zakres danych osobowych wymaganych w sprawach uregulowanych w ustawie

1.
Dane cudzoziemca, małoletniego, wnioskodawcy, osoby lub wstępnych wymagane na podstawie art. 20 wymogi wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, art. 33 wymogi wniosku o uznanie za obywatela polskiego, ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, art. 40 wymogi wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego, ust. 1 pkt 1, art. 48 wymogi wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 56 wymogi wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, ust. 1 obejmują:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
nazwisko rodowe;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
imię i nazwisko ojca;
5)
imię i nazwisko rodowe matki;
6)
płeć;
7)
obywatelstwo;
8)
stan cywilny;
9)
numer PESEL, jeżeli został nadany.
2.
Dane małżonka cudzoziemca lub małżonka wnioskodawcy wymagane na podstawie art. 20 wymogi wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, ust. 1 pkt 7, art. 33 wymogi wniosku o uznanie za obywatela polskiego, ust. 1 pkt 4 oraz art. 48 wymogi wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, ust. 1 pkt 4 obejmują:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
obywatelstwo.
Art. 13. Zakres danych osobowych wymaganych w sprawach ur... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...