• Art. 33. - Wymogi wniosk...
  25.03.2023

Ustawa o obywatelstwie polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 25.03.2023

Dz.U.2022.0.465 t.j. - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Art. 33. obyw.polskie


Wymogi wniosku o uznanie za obywatela polskiego

1.
Wniosek o uznanie za obywatela polskiego zawiera:
1)
dane cudzoziemca;
2)
adres zamieszkania;
3)
informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej, zajmowanym przez niego lokalu, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej;
4)
dane małżonka cudzoziemca;
5)
informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości oraz czy posiadał obywatelstwo polskie;
6)
uzasadnienie.
2.
Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem umieszcza dodatkowo we wniosku:
1)
dane małoletniego;
2)
informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa, o których mowa w art. 7 zmiany w obywatelstwie rodziców a obywatelstwo dziecka, ust. 2 pkt 2 lub art. 8 wymóg wyrażenia zgody przez małoletniego,
3.
Wniosek przedstawiciela ustawowego o uznanie za obywatela polskiego małoletniego cudzoziemca zawiera dane i informacje określone w ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 6 oraz ust. 2 pkt 2. We wniosku umieszcza się również imię i nazwisko, adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego.
4.
Do wniosku o uznanie za obywatela polskiego dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 lub ust. 2;
2)
posiadane dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
3)
urzędowe poświadczenie, o którym mowa w art. 11a urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, świadectwo ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim, w przypadku gdy jest wymagane;
4)
fotografie osób objętych wnioskiem.
5.
Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 rozporządzenie w sprawie wniosku o uznanie za obywatela polskiego, ust. 1.
Art. 33. Wymogi wniosku o uznanie za obywatela polskiego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...