• Art. 40. - Wymogi wniosk...
  03.12.2022

Ustawa o obywatelstwie polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 03.12.2022

Dz.U.2022.0.465 t.j. - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Art. 40. obyw.polskie


Wymogi wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego

1.
Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 38 przesłanki przywrócenia obywatelstwa polskiego, ust. 1, składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego, który zawiera:
1)
dane cudzoziemca;
2)
adres zamieszkania;
3)
oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego oraz informacje o okolicznościach jego utraty;
4)
adres ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed utratą obywatelstwa polskiego;
5)
życiorys.
2.
Do wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
2)
dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli takie nastąpiły;
3)
posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego;
4)
fotografię osoby objętej wnioskiem.
3.
Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 45 rozporządzenie w sprawie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego, ust. 1.
Art. 40. Wymogi wniosku o przywrócenie obywatelstwa polsk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...