• Art. 48. - Wymogi wniosk...
  22.03.2023

Ustawa o obywatelstwie polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 22.03.2023

Dz.U.2022.0.465 t.j. - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Art. 48. obyw.polskie


Wymogi wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

1.
Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego zawiera:
1)
oświadczenie wnioskodawcy o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego;
2)
dane wnioskodawcy;
3)
adres zamieszkania;
4)
dane małżonka wnioskodawcy;
5)
informację o ostatnim miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wnioskodawca zamieszkuje poza tym terytorium.
2.
Obywatel polski sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim umieszcza dodatkowo we wniosku:
1)
dane małoletniego;
2)
informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego, o których mowa w art. 7 zmiany w obywatelstwie rodziców a obywatelstwo dziecka, ust. 2 pkt 2 lub art. 8 wymóg wyrażenia zgody przez małoletniego,
3.
Wniosek przedstawiciela ustawowego o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego zawiera dane i informacje określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 2 pkt 2. We wniosku umieszcza się również imię i nazwisko, adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego.
4.
Do wniosku dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 lub ust. 2;
2)
posiadane dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest obywatelem polskim;
3)
dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania;
4)
fotografie osób objętych wnioskiem.
5.
Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 54 rozporządzenie w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, ust. 1.
Art. 48. Wymogi wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...