• Art. 59. - Rejestry w s...
  22.03.2023

Ustawa o obywatelstwie polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 22.03.2023

Dz.U.2022.0.465 t.j. - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Art. 59. obyw.polskie


Rejestry w sprawach obywatelstwa polskiego

1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych tworzy i prowadzi w systemie teleinformatycznym centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego, zwany dalej "rejestrem centralnym".
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest administratorem danych przetwarzanych w rejestrze centralnym.
3.
Rejestr centralny obejmuje dane z rejestrów prowadzonych w sprawach:
1)
nadania obywatelstwa polskiego;
2)
uznania za obywatela polskiego;
3)
przywrócenia obywatelstwa polskiego;
4)
wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
5)
wyboru dla małoletniego obywatelstwa innego państwa.
4.
Rejestr centralny obejmuje również dane zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 25 postanowienie o nadaniu lub odmowie nadania obywatelstwa ust. 2 i art. 51 postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego ust. 4.
Art. 59. Rejestry w sprawach obywatelstwa polskiego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...