• Art. 62. - Ochrona i udo...
  14.06.2024

Ustawa o obywatelstwie polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2023.0.1989 t.j. - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Art. 62. obyw.polskie


Ochrona i udostępnianie danych z rejestrów w sprawach obywatelstwa polskiego

1.
Dane lub informacje przechowywane w rejestrze centralnym i rejestrach, o których mowa w art. 59 rejestry w sprawach obywatelstwa polskiego ust. 3, podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
2.
Dane lub informacje przechowywane w rejestrach udostępnia się:
1)
organom administracji publicznej,
2)
Policji,
3)
Straży Granicznej,
4)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
5)
Agencji Wywiadu,
6)
sądom,
7)
prokuraturze,
8)
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
- w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
Dane lub informacje zawarte w rejestrze centralnym i rejestrach, o których mowa w art. 59 rejestry w sprawach obywatelstwa polskiego ust. 3, mogą być udostępniane organom lub instytucjom innych państw, gdy zezwala na to umowa międzynarodowa, którą Rzeczpospolita Polska jest związana.
6.
Do sposobu i trybu udostępniania danych zawartych w centralnym rejestrze stosuje się odpowiednio przepisy art 452–458 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Art. 62. Ochrona i udostępnianie danych z rejestrów w spr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...