• Art. 9. - Właściwość org...
  24.02.2024

Ustawa o obywatelstwie polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 24.02.2024

Dz.U.2023.0.1989 t.j. - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Art. 9. obyw.polskie


Właściwość organów w sprawach przyjmowania oświadczeń dotyczących obywatelstwa polskiego

Oświadczenia, o których mowa w ustawie, w sprawach związanych z nabyciem lub utratą obywatelstwa polskiego, składa się:
1)
osobiście do protokołu przed:
a) wojewodą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania − od obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym,
b) konsulem − od osoby zamieszkałej za granicą;
2)
korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym.
Art. 9. Właściwość organów w sprawach przyjmowania oświad... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...