• Ustawa o obywatelstwie po...
  22.02.2024

Ustawa o obywatelstwie polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2023.0.1989 t.j. - Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Rozdział 2. Nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa

Małoletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, w przypadku gdy:
1)
co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim;
2)
urodził się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Małoletni nabywa obywatelstwo polskie, gdy został znaleziony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego rodzice są nieznani.
Porównania: 1
Małoletni cudzoziemiec, przysposobiony przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, nabywa obywatelstwo polskie, jeżeli przysposobienie pełne nastąpiło przed ukończeniem przez niego 16 lat. W tym przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia.
Porównania: 1
Do nabycia obywatelstwa polskiego przez repatriację stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105).
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...