• Art. 18. grun. i leśnych....
  30.03.2023

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Stan prawny aktualny na dzień: 30.03.2023

Dz.U.2022.0.2409 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Art. 18. ochr. gruntów


Okresowe badania poziomu skażenia gleb i roślin na gruntach wokół zakładów przemysłowych

1.
Na gruntach, o których mowa w art. 16 projekt planu gospodarowania na gruntach wokół zakładów przemysłowych, ust. 1, starosta zapewnia prowadzenie co 3 lata okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin. Jeżeli okresowe badania wykażą, że uzyskiwane płody nie nadają się do spożycia lub przetworzenia, kosztami badań należy obciążyć zakład przemysłowy, a skażone grunty wyłącza się z produkcji w trybie określonym w art. 11 decyzja o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych i leśnych, ust. 1. Skutki tych decyzji obciążają zakład przemysłowy odpowiedzialny za skażenie.
2.
Na żądanie właściciela gruntów wyłączonych z produkcji, zakład przemysłowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany nabyć te grunty wraz z budynkami i urządzeniami. Przepis art. 17 przesłanki odszkodowania od zakładu przemysłowego, stosuje się odpowiednio.
3.
Jeżeli wyłączenie gruntów z produkcji następuje w wyniku ujemnego oddziaływania obiektów lub urządzeń należących do kilku osób, odpowiedzialność tych osób jest solidarna.
4.
Pierwsze badania okresowe, o których mowa w ust. 1, należy przeprowadzić do końca 1996 r.
Art. 18. Okresowe badania poziomu skażenia gleb i roślin ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...