• Art. 5. grun. i leśnych. ...
  28.05.2024

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2024.0.82 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Art. 5. ochr. gruntów


Organy właściwe w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych

1.
Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leśnych - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku.
2.
Zadania starosty, o których mowa w ustawie, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.
3.
Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 7 wymóg uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, ust. 2 i 4, w art. 22c działania finansowane ze środków budżetu województwa, oraz w art. 26 kontrola stosowania przepisów ustawy, ust. 1, są zadaniami własnymi samorządu województwa.
Art. 5. Organy właściwe w sprawach ochrony gruntów rolnyc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 10 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...