• Art. 70. inf.niejaw. - Ob...
  01.07.2022

Ustawa o ochronie informacji niejawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.07.2022

Dz.U.2019.0.742 t.j. - Ustawa z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Art. 70. inf.niejaw.


Obowiązek informacyjny przedsiębiorcy w czasie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz okresie ważności świadectwa

1.
Przedsiębiorca, w czasie trwania postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a także w okresie ważności świadectwa, ma obowiązek informowania w terminie 30 dni odpowiednio ABW lub SKW o:
1)
zmianach danych zawartych w kwestionariuszu, ogłoszeniu upadłości, likwidacji lub rozwiązaniu jednostki organizacyjnej albo innej formie zakończenia przez nią działalności, wypowiedzeniu umowy oraz zakończeniu wykonywania umowy;
2)
zawarciu umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem nazwy i adresu jednostki organizacyjnej zawierającej umowę, przedmiotu umowy oraz najwyższej klauzuli tajności informacji niejawnych, do których dostęp będzie wiązał się z wykonaniem umowy, wypowiedzeniu tej umowy oraz zakończeniu jej wykonywania;
3)
zawarciu umowy z podwykonawcą, związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, wypowiedzeniu tej umowy oraz zakończeniu jej wykonywania.
2.
Przedsiębiorca, w czasie realizacji umowy, ma obowiązek niezwłocznego informowania osoby, o której mowa w art. 71 instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego ust. 3, o:
1)
zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych;
2)
zmianach osób wykonujących umowę;
3)
potrzebie zawarcia z podwykonawcą umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych.
3.
W przypadkach gdy zawierającymi umowę są jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2 pkt 2, ABW po uzyskaniu od przedsiębiorcy informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przekazuje ją SKW.
4.
W przypadku gdy jednostką zawierającą umowę jest inna jednostka organizacyjna niż wymieniona w ust. 3, SKW po uzyskaniu od przedsiębiorcy informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przekazuje ją ABW.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Oświadczenie o zapoznaniu z obowiązkiem zachowania w ta... Sprawdź
Art. 70. Obowiązek informacyjny przedsiębiorcy w czasie p... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...