• Art. 11f. - Wniosek o pr...
  04.08.2021

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Stan prawny aktualny na dzień: 04.08.2021

Dz.U.2021.0.869 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Art. 11f. ochr. ppoż.


Wniosek o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy

1.
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy składa do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wniosek o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
2.
Do wniosku dołącza się:
1)
dokument potwierdzający spełnienie wymagań, o których mowa w art. 11b rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych ust. 1 pkt 1;
2)
kwestionariusz osobowy;
3)
potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie egzaminu;
4)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 11c egzamin na rzeczoznawcę ust. 6.
3.
Kwestionariusz osobowy zawiera:
1)
imię lub imiona i nazwisko;
2)
nazwisko rodowe;
3)
imię ojca;
4)
datę i miejsce urodzenia;
5)
numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
6)
informację o wykształceniu;
7)
tytuł zawodowy, stopień lub tytuł naukowy;
8)
informację o zawodzie wyuczonym lub wykonywanym;
9)
informację o przebiegu pracy zawodowej;
10)
adres zamieszkania;
11)
adres do korespondencji, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
12)
inne informacje, jeżeli w ocenie osoby ubiegającej się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy mają one znaczenie dla oceny kwalifikacji.
4.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sprawdza wniosek, a w razie konieczności wzywa osobę ubiegającą się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek niezłożony lub nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania.
5.
Nie później niż na 7 dni przed terminem egzaminu w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej udostępnia się listę osób dopuszczonych do egzaminu, zawierającą imię lub imiona i nazwisko oraz imię ojca każdej z tych osób.
Art. 11f. Wniosek o przyznanie prawa do wykonywania zawod... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...