• Art. 106. - Dyrektor zes...
  02.10.2023

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 106. ochr. przyr.


Dyrektor zespołu parków krajobrazowych

1.
W celu kierowania parkami krajobrazowymi mogą być tworzone zespoły parków krajobrazowych, jako jednostki budżetowe w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
2.
Do dyrektora zespołu parków krajobrazowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dyrektora parku krajobrazowego.
Art. 106. Dyrektor zespołu parków krajobrazowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...