• Art. 10e. - Ogłoszenie o...
  25.02.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 10e. ochr. przyr.


Ogłoszenie o przetargu

1.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 104a sprzedaż nieprzydatnych budynków ust. 1, nie wcześniej niż po upływie terminu, o którym mowa w art. 104a sprzedaż nieprzydatnych budynków ust. 12. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie parku narodowego oraz zamieszcza się na stronie internetowej parku narodowego, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
2.
W ogłoszeniu o przetargu podaje się czas, miejsce i warunki przetargu, a w razie ogłoszenia kolejnego przetargu lub rokowań również terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów. Ogłoszenie o przetargu zawiera ponadto odpowiednio:
1)
oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków;
2)
powierzchnię nieruchomości;
3)
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
4)
termin zagospodarowania nieruchomości;
5)
cenę nieruchomości w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego;
6)
wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy;
7)
terminy wnoszenia opłat;
8)
zasady aktualizacji opłat;
9)
informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę;
10)
wysokość wadium.
3.
Przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o ogłoszeniu przetargu rozpatruje się wnioski uprawnionych do nabycia, użytkowania, najmu lub dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku informacji o nieruchomości, której ten wniosek dotyczy, nie zamieszcza się w ogłoszeniu o przetargu.
Art. 10e. Ogłoszenie o przetargu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...