• Art. 10h. - Rozporządzen...
  28.05.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 10h. ochr. przyr.


Rozporządzenie w sprawie przetargu

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb postępowania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów przetargów,
2)
tryb powoływania, skład i sposób działania komisji przetargowej,
3)
sposób ustalania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu,
4)
sposób sporządzania protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz zakres informacji w nim zawartych,
5)
tryb postępowania w przypadku zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
6)
tryb postępowania przy przeprowadzaniu rokowań
– uwzględniając konieczność zapewnienia jawności i jednolitości tych postępowań, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu.
Art. 10h. Rozporządzenie w sprawie przetargu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...