• Art. 119. - Zakaz wznosz...
  30.09.2023

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 119. ochr. przyr.


Zakaz wznoszenia obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających dostęp do zbiorników wodnych

Zabrania się wznoszenia w pobliżu morza, jezior i innych zbiorników wodnych, rzek i kanałów obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających ludziom i dziko występującym zwierzętom dostęp do wody, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej oraz związanych z bezpieczeństwem powszechnym i obronnością kraju.
Art. 119. Zakaz wznoszenia obiektów budowlanych uniemożli... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...