• Art. 130a. - Usuwanie ro...
  02.10.2023

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 130a. ochr. przyr.


Usuwanie roślinności przez jej wypalanie

1.
Kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 złotych.
2.
W razie ukarania za wykroczenie można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
Art. 130a. Usuwanie roślinności przez jej wypalanie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...