• Art. 2. - Ustawowe pojęc...
  26.05.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 2. ochr. przyr.


Ustawowe pojęcie ochrony przyrody

1.
Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:
1)
dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;
2)
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
3)
zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
4)
siedlisk przyrodniczych;
5)
siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
6)
tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
7)
krajobrazu;
8)
zieleni w miastach i wsiach;
9)
zadrzewień.
2.
Celem ochrony przyrody jest:
1)
utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
2)
zachowanie różnorodności biologicznej;
3)
zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
4)
zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;
5)
ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
6)
utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
7)
kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.
Art. 2. Ustawowe pojęcie ochrony przyrody - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 41 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...