• Art. 37a. - Określenie d...
  13.07.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 13.07.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 37a. ochr. przyr.


Określenie działań zapobiegawczych lub naprawczych dla obszaru Natura 2000

1.
Jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 37 decyzja nakazująca wstrzymanie działań lub podjęcie działań zapobiegawczych lub naprawczych dla obszaru Natura 2000 ust. 1, nakazuje się podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych lub działań naprawczych, w decyzji tej określa się:
1)
stan, do jakiego ma zostać przywrócone środowisko;
2)
zakres i sposób przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub działań naprawczych, w tym czynności zmierzających do ograniczenia oddziaływania na obszar Natura 2000 lub obszar znajdujący się na liście, o której mowa w art. 27 projekt listy obszarów Natura 2000 ust. 3 pkt 1;
3)
termin rozpoczęcia i zakończenia działań zapobiegawczych lub działań naprawczych.
2.
Przez działania zapobiegawcze i działania naprawcze rozumie się odpowiednio działania zapobiegawcze i działania naprawcze, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
3.
Ustalając kolejność, zakres i sposób podejmowania działań naprawczych, regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego, kieruje się charakterem, zasięgiem i rozmiarem negatywnego oddziaływania, a także możliwością naturalnej naprawy elementów przyrodniczych na obszarze, na którym negatywne oddziaływanie wystąpiło.
4.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego, wydaje decyzję, o której mowa w art. 37 decyzja nakazująca wstrzymanie działań lub podjęcie działań zapobiegawczych lub naprawczych dla obszaru Natura 2000 ust. 1, po zasięgnięciu opinii dyrektora parku narodowego – w odniesieniu do negatywnego oddziaływania na obszarze parku narodowego.
Art. 37a. Określenie działań zapobiegawczych lub naprawcz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...