• Art. 6. - Formy ochrony ...
  02.10.2023

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 6. ochr. przyr.


Formy ochrony przyrody

1.
Formami ochrony przyrody są:
1)
parki narodowe;
2)
rezerwaty przyrody;
3)
parki krajobrazowe;
4)
obszary chronionego krajobrazu;
5)
obszary Natura 2000;
6)
pomniki przyrody;
7)
stanowiska dokumentacyjne;
8)
użytki ekologiczne;
9)
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
10)
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
2.
W drodze porozumienia z sąsiednimi państwami mogą być wyznaczane przygraniczne obszary cenne pod względem przyrodniczym w celu ich wspólnej ochrony.
Art. 6. Formy ochrony przyrody - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 68 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...