• Art. 68. - Cofnięcie lub...
  30.05.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 68. ochr. przyr.


Cofnięcie lub zmiana zezwolenia na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego

1.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może cofnąć lub zmienić zezwolenie, o którym mowa w art. 67 zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, ust. 1, jeżeli podmiot, który uzyskał to zezwolenie:
1)
nie spełnia warunków prowadzenia działalności ogrodu botanicznego lub zoologicznego;
2)
nie przestrzega zakresu działalności ogrodu botanicznego lub zoologicznego;
3)
nie spełnia obowiązków, o których mowa w art. 69 obowiązki podmiotów, które uzyskały zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, ust. 1;
4)
nie zapewnia warunków określonych w przepisach, o których mowa w art. 70 rozporządzenie w sprawie hodowli i utrzymywania zwierząt w ogrodzie zoologicznym,
5)
nie usunie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 2 lata, nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska i inne organy uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
2.
Jeżeli zezwolenie, o którym mowa w art. 67 zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, ust. 1, zostanie cofnięte, ogród botaniczny lub zoologiczny podlega likwidacji.
3.
W razie likwidacji ogrodu zoologicznego podmiot zarządzający tym ogrodem jest obowiązany zapewnić utrzymywanym zwierzętom warunki odpowiadające ich potrzebom biologicznym.
4.
W decyzji o cofnięciu zezwolenia podaje się termin jej wykonania oraz wskazuje organ nadzorujący likwidację ogrodu botanicznego lub zoologicznego.
Art. 68. Cofnięcie lub zmiana zezwolenia na utworzenie i ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...