• Art. 69. - Obowiązki pod...
  21.05.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 69. ochr. przyr.


Obowiązki podmiotów, które uzyskały zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego

1.
Do obowiązków podmiotów, które uzyskały zezwolenie, o którym mowa w art. 67 zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, ust. 1, należy:
1)
uczestnictwo w badaniach naukowych, które mają na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym;
2)
edukacja w zakresie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej;
3)
prowadzenie upraw roślin oraz hodowli zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony ex situ, a następnie wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w ramach programów ochrony tych gatunków;
4)
przetrzymywanie roślin lub zwierząt w warunkach odpowiadających ich potrzebom biologicznym;
5)
prowadzenie dokumentacji hodowlanej.
2.
Dokumentacja hodowlana, o której mowa w ust. 1 pkt 5, powinna zawierać następujące dane:
1)
datę:
a) dokonania wpisu,
b) dokonania zmiany danych,
c) wykreślenia z dokumentacji hodowlanej;
2)
liczbę posiadanych zwierząt;
3)
nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
4)
datę i miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
5)
datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
6)
płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
7)
opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;
8)
numer i datę wydania zezwolenia na import zwierzęcia do kraju lub zezwolenia na jego pozyskanie albo innego dokumentu stwierdzającego legalność jego pochodzenia.
Art. 69. Obowiązki podmiotów, które uzyskały zezwolenie n... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...