• Art. 85. - Stawki opłat ...
  15.04.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 85. ochr. przyr.


Stawki opłat za usunięcie drzewa lub krzewu

1.
Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.
2.
Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:
1)
posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
2)
nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.
3.
Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.
4.
Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.
4a.
(uchylony)
4b.
Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, różnicując je ze względu na:
1)
rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
2)
obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.
5.
Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł.
6.
Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.
7.
W przypadku gdy minister właściwy do spraw środowiska nie określi zgodnie z ust. 4b wysokości stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, o których mowa w ust. 5 i 6.
8.
(uchylony)
9.
(uchylony)

Art. 85. Stawki opłat za usunięcie drzewa lub krzewu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 73 Porównania: 1 Przypisy: 9
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...