• Art. 8b. - Zadania parku...
  30.05.2023

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2023

Dz.U.2022.0.916 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 8b. ochr. przyr.


Zadania parku narodowego

1.
Do zadań parków narodowych należy w szczególności:
1)
prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do realizacji celów, o których mowa w art. 8 park narodowy ust. 2;
2)
udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18 plany ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22 zadania ochronne dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody, i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;
3)
prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.
2.
Parki narodowe mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24), z ograniczeniami wynikającymi z ustawy.
Art. 8b. Zadania parku narodowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...