• Art. 8e. - Zadania i kom...
  20.05.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 8e. ochr. przyr.


Zadania i kompetencje dyrektora parku

1.
Dyrektor parku narodowego realizuje ustalenia planu ochrony, o którym mowa w art. 18 plany ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, lub zadań ochronnych, o których mowa w art. 22 zadania ochronne dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody, oraz wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania parku narodowego, w tym określające sposoby udostępniania obszarów parku narodowego.
2.
Dyrektor parku narodowego ma prawo prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody oraz udziału w postępowaniach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody.
3.
Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, dyrektor parku narodowego może upoważnić funkcjonariusza Straży Parku.
4.
Do dyrektora parku narodowego należą odpowiednio zadania i kompetencje określone w art. 5 podmioty sprawujące nadzór nad gospodarką leśną ust. 2–4, art. 9 zbieg przepisów ustawy a wysokość kary ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2, art. 14a cechowanie pozyskanego w lasach drewna ust. 1 i 2, art. 26 zakazy wstępu do lasu ust. 3 i 4 oraz art. 35 zadania nadleśniczego ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
5.
Dyrektor parku narodowego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej.
6.
Dyrektor parku narodowego realizuje zadania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się w środowisku inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Unii, zwanego dalej „IGO stwarzającym zagrożenie dla Unii”, lub inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Polski, zwanego dalej „IGO stwarzającym zagrożenie dla Polski”, w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych.
Art. 8e. Zadania i kompetencje dyrektora parku - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...