• Art. 9. - Nadzór nad par...
  23.02.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 9. ochr. przyr.


Nadzór nad parkami narodowymi

1.
Nadzór nad działalnością parków narodowych sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
2.
Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1)
zatwierdzanie rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu ochrony, o którym mowa w art. 18 plany ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, lub zadań ochronnych, o których mowa w art. 22 zadania ochronne dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody;
2)
kontrolę funkcjonowania parków narodowych;
3)
kontrolę wykonywanej przez parki narodowe działalności gospodarczej;
4)
kontrolę realizacji zadań parków narodowych;
5)
kontrolę realizacji planów finansowych parków narodowych;
6)
kontrolę działań dyrektora parku narodowego podejmowanych jako organ ochrony przyrody.
3.
Minister właściwy do spraw środowiska sporządza roczne sprawozdania zbiorcze z działalności parków narodowych przygotowywane na podstawie sprawozdań z działalności poszczególnych parków narodowych, przedkładanych przez dyrektorów parków narodowych.
Art. 9. Nadzór nad parkami narodowymi - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...