• Art. 90. - Właściwość or...
  02.10.2023

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 90. ochr. przyr.


Właściwość organów

1.
Czynności, o których mowa w art. 83 usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości–89, w zakresie, w jakim są one wykonywane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – wykonuje starosta.
2.
Jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje marszałek województwa.
Art. 90. Właściwość organów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 22 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...