• Ustawa o ochronie przyrod...
  30.05.2024

Ustawa o ochronie przyrody

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2023.0.1336 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. poz. 750, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. poz. 84, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. poz. 679, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. poz. 603, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. poz. 372 i poz. 984) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. poz. 1002 oraz z 2004 r. poz. 625) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. poz. 543, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. poz. 960, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 627, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1229, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...