• Art. 47a. - Uchylenie lu...
  21.04.2024

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2022.0.840 t.j. - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Art. 47a. o ochr. zabyt.


Uchylenie lub zmiana pozwolenia wydanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków

1.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii Głównej Komisji Konserwatorskiej może z urzędu uchylić lub zmienić pozwolenie, o którym mowa w art. 36 pozwolenie konserwatora zabytków ust. 1, jeżeli realizacja działań określonych w tym pozwoleniu spowodowałaby:
1)
uszczerbek dla wartości zabytku lub
2)
uszkodzenie lub zniszczenie zabytku, lub
3)
niewłaściwe korzystanie z zabytku.
2.
Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany pozwolenia, o którym mowa w art. 36 pozwolenie konserwatora zabytków ust. 1, nie może być wszczęte po upływie 2 lat od dnia, w którym to pozwolenie stało się ostateczne.
3.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wstrzymać wykonanie pozwolenia, o którym mowa w art. 36 pozwolenie konserwatora zabytków ust. 1, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo uchylenia lub zmiany tego pozwolenia.
4.
Postanowienie o wstrzymaniu wykonania pozwolenia, o którym mowa w art. 36 pozwolenie konserwatora zabytków ust. 1, wygasa po upływie 3 miesięcy od dnia jego doręczenia, jeżeli w tym terminie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie wyda decyzji o uchyleniu lub zmianie tego pozwolenia.
Art. 47a. Uchylenie lub zmiana pozwolenia wydanego przez ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...