• Art. 93. o ochr. zabyt. -...
  20.04.2024

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2022.0.840 t.j. - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Art. 93. o ochr. zabyt.


Organy pierwszej instancji

1.
W sprawach określonych w ustawie i w odrębnych przepisach organem pierwszej instancji jest wojewódzki konserwator zabytków, a organem wyższego stopnia minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.
W sprawach, o których mowa w art. 36 pozwolenie konserwatora zabytków ust. 2 i art. 48 decyzja dyrektora urzędu morskiego, organem pierwszej instancji jest dyrektor urzędu morskiego, a organem wyższego stopnia minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3.
W sprawach o wydawanie pozwoleń, określonych w art. 51ust . 1 i 3, na wywóz zabytków będących materiałami bibliotecznymi za granicę, prowadzącym postępowanie w pierwszej instancji jest Dyrektor Biblioteki Narodowej, a organem wyższego stopnia minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4.
Zadania określone w art. 12 informacja o ochronie zabytku ust. 1, art. 16 utworzenie parku kulturowego ust. 1 i 3-5, art. 22 forma i treść ewidencji zabytków ust. 4, art. 32 odkrycie przedmiotu podczas robót budowlanych lub ziemnych ust. 2, art. 33 znalezienie przedmiotu ust. 2, art. 50 zagrożenie zabytku ruchomego ust. 3 i 4 pkt 2, art. 87 wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami ust. 1 oraz art. 103 ustanowienie społecznego opiekuna zabytków i art. 105 legitymacja i zaświadczenie są zadaniami własnymi organów i jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w tych przepisach.
Art. 93. Organy pierwszej instancji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 18 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...