• Art. 30b. - Rejestr osób...
  24.05.2024

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2024

Dz.U.2022.0.2123 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Art. 30b. ochr. zdr. psych.


Rejestr osób przyjętych do szpitala psychiatrycznego

1.
W szpitalu psychiatrycznym jest prowadzony rejestr osób przyjętych do szpitala:
1)
bez zgody,
2)
bez zgody, jeżeli zgoda na pobyt została następnie wyrażona,
3)
niezdolnych do wyrażenia zgody lub stanowiska odnośnie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego
– zwany dalej „rejestrem”.
2.
W przypadku oddziału psychiatrycznego funkcjonującego w szpitalu psychiatrycznym dysponującym więcej niż jednym oddziałem psychiatrycznym rejestr jest prowadzony wspólnie dla wszystkich tych oddziałów.
3.
Kierownik podmiotu leczniczego wyznacza osoby upoważnione do dokonywania wpisów w rejestrze.
4.
Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym według następującego układu danych:
1)
imię i nazwisko osoby przyjętej do szpitala;
2)
numer PESEL (jeżeli posiada) lub data urodzenia osoby przyjętej do szpitala;
3)
data przyjęcia do szpitala;
4)
podstawa prawna przyjęcia do szpitala;
5)
numer pacjenta w księdze głównej przyjęć prowadzonej na podstawie przepisów o dokumentacji medycznej;
6)
imię i nazwisko osoby upoważnionej do prowadzenia rejestru i data wpisu.
5.
Rejestr jest prowadzony w sposób zapewniający:
1)
zabezpieczenie danych zawartych w rejestrze przed uszkodzeniem lub utratą;
2)
zachowanie integralności i wiarygodności danych zawartych w rejestrze;
3)
stały dostęp do danych zawartych w rejestrze wyłącznie dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieuprawnionych.
6.
Dane gromadzone w rejestrze są objęte tajemnicą i mogą być udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
7.
Szpital psychiatryczny zapewnia warunki techniczne umożliwiające prowadzenie rejestru, kontroluje przekazywane dane pod względem ich jakości i kompletności, sprawuje nadzór nad gromadzeniem danych w rejestrze i bezpieczeństwem elektronicznej bazy danych rejestrowych.
8.
Rejestr stanowi dokumentację zbiorczą szpitala psychiatrycznego w rozumieniu przepisów o dokumentacji medycznej.
Art. 30b. Rejestr osób przyjętych do szpitala psychiatryc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...