• Art. 10. - Rozporządzeni...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 10. ochr. zwierz.


Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych

1.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania weterynaryjne:
1)
dla prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1 lit. a-n, p, w tym może określić:
a) przypadki, w których wymaga się stwierdzenia spełniania wymagań weterynaryjnych przez poszczególne obiekty budowlane lub miejsca, w których ma być prowadzona działalność nadzorowana, lub osoby wykonujące określone czynności w ramach tej działalności, lub
b) szczegółowe warunki, po zaistnieniu których wydaje się decyzje określone w art. 8 kompetencje lekarza weterynarii w razie stwierdzenia naruszenia wymagań weterynaryjnych ust. 1 i art. 9 zakaz prowadzenia działalności nadzorowanej ust. 1, w zależności od rodzaju działalności nadzorowanej, lub
c) warunki ponownego stwierdzania spełniania wymagań weterynaryjnych przez dany podmiot, obiekt budowlany, miejsce lub osoby wykonujące określone czynności, w stosunku do których wydano decyzję, o której mowa w art. 9 zakaz prowadzenia działalności nadzorowanej ust. 1, w zależności od rodzaju działalności nadzorowanej,
2)
niezbędne do uzyskania i zachowania uznania, o którym mowa w art. 5 podjęcie działalności nadzorowanej ust. 7 pkt 1, warunki i tryb zawieszania i cofania tego uznania oraz ponownego uznania stada lub gospodarstwa, w stosunku do których zawieszono albo cofnięto uznanie, w tym metody badań w tym zakresie
- mając na względzie zapewnienie ochrony zdrowia publicznego, właściwego sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności nadzorowanej oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
2.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadawanego podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1 lit. a-l, o, p, mając na względzie zapewnienie właściwego sprawowania nadzoru nad prowadzeniem danego rodzaju działalności.
3.
Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
dodatkowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań weterynaryjnych lub zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1 lit. a-l, n, p oraz w art. 4 obowiązek spełniania wymagań weterynaryjnych ust. 3,
2)
szczegółowy sposób dokonywania zgłoszenia zamiaru zaprzestania prowadzenia działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1 lit. a-l, n, p oraz w art. 4 obowiązek spełniania wymagań weterynaryjnych ust. 3
- mając na względzie zapewnienie prawidłowego sprawowania przez powiatowego lekarza weterynarii nadzoru nad prowadzeniem danego rodzaju działalności nadzorowanej.
Art. 10. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...