• Art. 24ea. - Rejestr wyd...
  19.04.2024
Obserwuj akt

Art. 24ea. ochr. zwierz.


Rejestr wydanych paszportów dla zwierząt

1.
Lekarz weterynarii, o którym mowa w art. 24d rejestr lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportu oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał ust. 1, przekazuje okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej właściwej dla lekarza wydającego paszport informację o wydaniu paszportu zawierającą następujące dane:
1)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej posiadacza zwierząt;
2)
gatunek, rasę i płeć zwierzęcia;
3)
numer mikroczipa lub wytatuowany numer;
4)
datę implantacji mikroczipa lub wykonania tatuażu;
5)
miejsce implantacji mikroczipa lub wykonania tatuażu.
2.
Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna prowadzi rejestr wydanych paszportów.
3.
Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej dane zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna prowadzi centralny rejestr wydanych paszportów.
4.
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna określi, w drodze uchwały, sposób prowadzenia rejestru wydanych paszportów oraz sposób i terminy przekazywania informacji o wydanych paszportach oraz danych zawartych w tym rejestrze.
Art. 24ea. Rejestr wydanych paszportów dla zwierząt - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...