• Art. 24i. - Kompetencje ...
  23.07.2024
Obserwuj akt

Art. 24i. ochr. zwierz.


Kompetencje powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zwierząt cyrkowych

1.
Powiatowy lekarz weterynarii wykonuje zadania i czynności właściwego organu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiającego wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. UE L 279 z 22.10.2005, str. 47), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1739/2005", w tym przeprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kontrolę spełniania wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt cyrkowych, określonych w przepisach tego rozporządzenia.
2.
Powiatowy lekarz weterynarii jest organem właściwym w szczególności do wydawania:
1)
decyzji w sprawie nadania indywidualnego numeru rejestracji cyrku, o którym mowa w art. 4 rejestracja cyrków ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1739/2005;
2)
dokumentów określonych w art. 5 podjęcie działalności nadzorowanej-7 rozporządzenia nr 1739/2005;
3)
upoważnienia, o którym mowa w art. 9 wymogi dotyczące przemieszczania cyrków między Państwami Członkowskimi ust. 2 rozporządzenia nr 1739/2005.
3.
Za wydanie dokumentów określonych w art. 5 podjęcie działalności nadzorowanej-7 rozporządzenia nr 1739/2005 powiatowy lekarz weterynarii pobiera opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa.
4.
Odmowa wydania upoważnienia, o którym mowa w art. 9 wymogi dotyczące przemieszczania cyrków między Państwami Członkowskimi ust. 2 rozporządzenia nr 1739/2005, następuje w drodze decyzji.
Art. 24i. Kompetencje powiatowego lekarza weterynarii w ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...