• Art. 24j. - Paszporty dl...
  19.04.2024
Obserwuj akt

Art. 24j. ochr. zwierz.


Paszporty dla zwierząt cyrkowych

1.
Główny Lekarz Weterynarii zaopatruje powiatowych lekarzy weterynarii w druki dokumentów określonych w art. 5 podjęcie działalności nadzorowanej-7 rozporządzenia nr 1739/2005. Każdy z druków paszportów posiada indywidualny numer.
2.
Powiatowy lekarz weterynarii, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, niezwłocznie informuje Głównego Lekarza Weterynarii o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 24i kompetencje powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zwierząt cyrkowych ust. 2 pkt 1, oraz dokumentów określonych w art. 5 podjęcie działalności nadzorowanej-7 rozporządzenia nr 1739/2005.
3.
Główny Lekarz Weterynarii prowadzi rejestr wydanych dokumentów określonych w art. 5 podjęcie działalności nadzorowanej-7 rozporządzenia nr 1739/2005.
4.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wysokość i sposób pobierania opłaty za wydanie dokumentów określonych w art 5-7 rozporządzenia nr 1739/2005, mając na względzie koszty poniesione przy prowadzeniu rejestru, druku dokumentów, ich przekazywaniu i wydawaniu;
2)
sposób ustalania indywidualnego numeru rejestracji cyrku, mając na względzie możliwość identyfikacji na tej podstawie danego cyrku.
Art. 24j. Paszporty dla zwierząt cyrkowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...