• Art. 26f. - Decyzja zaka...
  28.05.2024
Obserwuj akt

Art. 26f. ochr. zwierz.


Decyzja zakazująca przemieszczania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych

1.
Powiatowy lekarz weterynarii zakazuje, w drodze decyzji, posiadaczowi produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych lub produktów zawierających produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne lub wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub z produktów pochodnych przemieszczania, zbywania lub udostępniania takich produktów, jeżeli posiadacz ten:
1)
nie dokonał rejestracji, o której mowa w art. 6 pojęcie zatwierdzenia w rozumieniu przepisów UE ust. 1a pkt 1, lub
2)
nie uzyskał zatwierdzenia albo warunkowego zatwierdzenia, o których mowa w art. 6 pojęcie zatwierdzenia w rozumieniu przepisów UE ust. 1a pkt 2.
2.
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, przemieszczanie, zbycie lub udostępnienie produktów wymienionych w ust. 1 może być dokonane wyłącznie po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii, wydanej w drodze decyzji, na warunkach określonych w tej zgodzie.
3.
Powiatowy lekarz weterynarii cofa, w drodze decyzji, zakaz, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy posiadacz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych lub produktów zawierających produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne lub wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub z produktów pochodnych dokona rejestracji, o której mowa w art. 6 pojęcie zatwierdzenia w rozumieniu przepisów UE ust. 1a pkt 1, lub uzyska zatwierdzenie albo warunkowe zatwierdzenie, o których mowa w art. 6 pojęcie zatwierdzenia w rozumieniu przepisów UE ust. 1a pkt 2.
4.
Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Art. 26f. Decyzja zakazująca przemieszczania produktów ub... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...