• Art. 28. - Pozwolenie na...
  24.02.2024
Obserwuj akt

Art. 28. ochr. zwierz.


Pozwolenie na przemieszczenie koniowatych przeznaczonych do uboju

1.
Główny Lekarz Weterynarii może, w drodze decyzji, pozwolić na przemieszczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniowatych, o których mowa w art. 27 przemieszczanie koniowatych ust. 3 i 4, przeznaczonych do uboju, mimo niezachowania terminów określonych w tych przepisach.
2.
Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:
1)
określenie państwa pochodzenia zwierząt;
2)
liczbę zwierząt oraz ich numery identyfikacyjne lub numery ich dokumentów identyfikacyjnych;
3)
określenie rzeźni, w której zwierzęta zostaną poddane ubojowi.
3.
W pozwoleniu Główny Lekarz Weterynarii określa:
1)
liczbę zwierząt oraz ich numery identyfikacyjne lub numery ich dokumentów identyfikacyjnych;
2)
rzeźnię, w której zwierzęta zostaną poddane ubojowi.
4.
W przypadku udzielenia pozwolenia:
1)
koniowate powinny być oznakowane specjalnymi znakami wskazującymi na ich przeznaczenie do uboju, określonymi w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 14 wprowadzenie przywożonych zwierząt do stada, poddawanie zwierząt ubojowi ust. 5;
2)
świadectwo zdrowia zwierząt objętych pozwoleniem powinno zawierać numer i datę wydania pozwolenia;
3)
koniowate powinny być dostarczone bezpośrednio do rzeźni i poddane ubojowi w terminie 5 dni od dnia dostarczenia.
5.
Po dokonaniu uboju koniowatych, o których mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni, w której je poddano ubojowi, spisuje numery identyfikacyjne tych zwierząt lub numery ich dokumentów identyfikacyjnych i na wniosek właściwych organów miejsca wysyłki przesyła te numery jako potwierdzenie uboju zwierząt.
Art. 28. Pozwolenie na przemieszczenie koniowatych przezn... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...