• Art. 29. - Zezwolenie na...
  21.02.2024
Obserwuj akt

Art. 29. ochr. zwierz.


Zezwolenie na przemieszczeni koniowatych na zawody sportowe lub wyścigi konne albo przeznaczonych do uboju

1.
Koniowate mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są spełnione wymagania, o których mowa w art. 27 przemieszczanie koniowatych ust. 1 pkt 1, 4 i 5 oraz ust. 3 i 4.
2.
Powiatowy lekarz weterynarii może, w drodze decyzji, pozwolić na przemieszczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniowatych, o których mowa w art. 27 przemieszczanie koniowatych ust. 3 i 4, mimo niezachowania terminów określonych w tych przepisach:
1)
na zawody sportowe lub wyścigi konne;
2)
przeznaczonych do uboju.
3.
Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:
1)
określenie miejsca pochodzenia zwierząt;
2)
liczbę zwierząt oraz ich numery identyfikacyjne lub numery ich dokumentów identyfikacyjnych;
3)
określenie miejsca i terminu zawodów sportowych lub wyścigów konnych albo określenie rzeźni, w której zwierzęta zostaną poddane ubojowi.
4.
W pozwoleniu powiatowy lekarz weterynarii określa:
1)
liczbę zwierząt oraz ich numery identyfikacyjne lub numery ich dokumentów identyfikacyjnych;
2)
rzeźnię, w której zwierzęta zostaną poddane ubojowi - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
5.
W przypadku udzielenia pozwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2:
1)
koniowate powinny być oznakowane specjalnymi znakami wskazującymi na ich przeznaczenie do uboju określonymi w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 14 wprowadzenie przywożonych zwierząt do stada, poddawanie zwierząt ubojowi ust. 5;
2)
świadectwo zdrowia zwierząt objętych pozwoleniem powinno zawierać numer i datę wydania pozwolenia;
3)
koniowate powinny być dostarczone bezpośrednio do rzeźni i poddane ubojowi w terminie 5 dni od dnia ich dostarczenia.
6.
Po dokonaniu uboju koniowatych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni, w której poddano je ubojowi, spisuje numery identyfikacyjne tych zwierząt lub numery ich dokumentów identyfikacyjnych.
Art. 29. Zezwolenie na przemieszczeni koniowatych na zawo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...