• Art. 32. - Wymagania wob...
  13.04.2024
Obserwuj akt

Art. 32. ochr. zwierz.


Wymagania wobec zwierząt akwakultury przeznaczonych do odnowy populacji lub łowisk

1.
Zwierzęta akwakultury przeznaczone do odnowy populacji lub łowisk typu "wpuść i złów" powinny:
1)
spełniać wymagania określone w art. 31 umieszczanie na rynku zwierząt akwakultury przeznaczonych do chowu lub hodowli, ust. 1;
2)
pochodzić z gospodarstwa lub obszaru hodowli mięczaków o statusie zdrowotnym co najmniej równoważnym ze statusem zdrowotnym wód, do których mają zostać wpuszczone.
2.
Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, inne wymagania weterynaryjne co do pochodzenia zwierząt akwakultury przeznaczonych do odnowy populacji lub łowisk typu "wpuść i złów" niż określone w ust. 1 pkt 2, mając na względzie postępy przy realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego na obszarze realizacji tego programu.
Art. 32. Wymagania wobec zwierząt akwakultury przeznaczon... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...