• Art. 38. - Wprowadzanie ...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 38. ochr. zwierz.


Wprowadzanie zwierząt akwakultury do stref lub enklaw

1.
Do stref lub enklaw:
1)
uznanych za wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt lub objętych programem określonym w art. 57 programy Głównego lekarza Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ust. 1 pkt 1 lub 3, mogą być wprowadzane zwierzęta akwakultury przeznaczone do chowu, hodowli lub odnowy populacji pochodzące wyłącznie ze stref lub enklaw uznanych za wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt;
2)
o statusie nieokreślonym mogą być wprowadzane zwierzęta akwakultury przeznaczone do chowu, hodowli lub odnowy populacji pochodzące ze stref lub enklaw o statusie nieokreślonym, uznanych za wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt lub objętych programem określonym w art. 57 programy Głównego lekarza Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ust. 1 pkt 3;
3)
skażonych mogą być wprowadzane zwierzęta akwakultury przeznaczone do chowu, hodowli lub odnowy populacji pochodzące ze stref lub enklaw skażonych, o statusie nieokreślonym, uznanych za wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt lub objętych programem określonym w art. 57 programy Głównego lekarza Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ust. 1 pkt 1 lub 3.
2.
Ze stref lub enklaw:
1)
uznanych za wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt, zwierzęta akwakultury przeznaczone do chowu, hodowli lub odnowy populacji mogą być wysyłane do stref lub enklaw skażonych, o statusie nieokreślonym, uznanych za wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt lub objętych programem określonym w art. 57 programy Głównego lekarza Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ust. 1 pkt 1 lub 3;
2)
o statusie nieokreślonym lub objętych programem określonym w art. 57 programy Głównego lekarza Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ust. 1 pkt 3, zwierzęta akwakultury przeznaczone do chowu, hodowli lub odnowy populacji mogą być wysyłane do stref lub enklaw o statusie nieokreślonym lub skażonych;
3)
skażonych lub objętych programem określonym w art. 57 programy Głównego lekarza Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ust. 1 pkt 1, zwierzęta akwakultury przeznaczone do chowu, hodowli lub odnowy populacji mogą być wysyłane wyłącznie do stref lub enklaw skażonych.
3.
Zwierzęta akwakultury:
1)
określone w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3,
2)
określone w ust. 2 pkt 1, wysyłane do stref lub enklaw uznanych za wolne od danych chorób zakaźnych zwierząt lub objętych programem określonym w art. 57 programy Głównego lekarza Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ust. 1 pkt 1 lub 3,
3)
umieszczane na rynku w państwie członkowskim Unii Europejskiej, strefie lub enklawie, uznanych za wolne od danych chorób zakaźnych tych zwierząt lub objętych programem określonym w art. 57 programy Głównego lekarza Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ust. 1 pkt 1 lub 3, w celu dalszego przetwarzania
- zaopatruje się w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.
4.
Świadectwo zdrowia zwierząt, o których mowa w ust. 3 pkt 3, dołącza się wyłącznie do przesyłki ryb żywych lub niewypatroszonych oraz mięczaków i skorupiaków, jeżeli nie są wysyłane jako produkty nieprzetworzone lub przetworzone.
5.
Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia zwierząt akwakultury, za pomocą elektronicznego systemu wymiany informacji, informacje o przemieszczaniu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej:
1)
zwierząt akwakultury - w przypadku gdy jest wymagane świadectwo zdrowia;
2)
żywych zwierząt akwakultury przeznaczonych do chowu, hodowli lub odnowy populacji - w przypadku gdy nie jest wymagane świadectwo zdrowia.
6.
Minister właściwy do spraw rolnictwa, w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, strefie lub enklawie uznanych za wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt naruszenia wymagań niezbędnych do utrzymania tego statusu, zakazuje, w drodze rozporządzenia, przemieszczania zwierząt akwakultury z gatunków wrażliwych na choroby, dla których mogą być opracowane programy określone w art. 57 programy Głównego lekarza Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ust. 1 pkt 1 lub 3 oraz ich wektorów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, stref lub enklaw o wyższym statusie zdrowotnym w odniesieniu do danej choroby, dla której mogą być opracowane programy określone w art. 57 programy Głównego lekarza Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ust. 1 pkt 1 lub 3, mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego i ochronę zdrowia zwierząt oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
7.
Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze rozporządzenia, określić wzory świadectw zdrowia zwierząt akwakultury, o których mowa w ust. 3, mając na względzie zapewnienie ujednolicenia wzoru tych świadectw z wzorami obowiązującymi w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Art. 38. Wprowadzanie zwierząt akwakultury do stref lub e... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...