• Art. 8a. - Wyłączenie st...
  19.04.2024
Obserwuj akt

Art. 8a. ochr. zwierz.


Wyłączenie stosowania przepisów ustaw o swobodzie działalności gospodarczej i o świadczeniu usług na terytorium RP

Do postępowania w sprawach:
1)
o których mowa w art. 5 podjęcie działalności nadzorowanej, art. 6 pojęcie zatwierdzenia w rozumieniu przepisów UE, art. 8 kompetencje lekarza weterynarii w razie stwierdzenia naruszenia wymagań weterynaryjnych, art. 9 zakaz prowadzenia działalności nadzorowanej, art. 24i kompetencje powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zwierząt cyrkowych ust. 2, art. 43a warunki wykonywania badań i czynności z żywym czynnikiem zakaźnym i niektórymi produktami, art. 43b decyzja nakazująca usunięcie naruszeń wymagań i cofająca zatwierdzenie oraz art. 89 przepis przejściowy ust. 5,
2)
dotyczących uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej na podstawie art. 5 podjęcie działalności nadzorowanej, art. 6 pojęcie zatwierdzenia w rozumieniu przepisów UE, art. 8 kompetencje lekarza weterynarii w razie stwierdzenia naruszenia wymagań weterynaryjnych, art. 9 zakaz prowadzenia działalności nadzorowanej, art. 24i kompetencje powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zwierząt cyrkowych ust. 2, art. 43a warunki wykonywania badań i czynności z żywym czynnikiem zakaźnym i niektórymi produktami, art. 43b decyzja nakazująca usunięcie naruszeń wymagań i cofająca zatwierdzenie lub art. 89 przepis przejściowy ust. 5 oraz w sprawach wznowienia postępowania zakończonego wydaniem takiej decyzji
– nie stosuje się przepisów art. 29 niedopuszczalność żądania przedłożenia dokumentów w określonych formach i art. 32 potwierdzenie przyjęcia wniosku ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 i 641) oraz działu III ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541).
Art. 8a. Wyłączenie stosowania przepisów ustaw o swobodzi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...