• Art. 24f. - Rozporządzen...
  28.05.2024

Ustawa o ochronie zwierząt

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2023.0.1580 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Obserwuj akt

Art. 24f. ochr. zwierząt


Rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej, egzaminu kończącego szkolenie i wzorów zaświadczeń

Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi:
1)
tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 24d komisja egzaminacyjna w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie, oraz kwalifikacje osób wchodzących w jej skład,
2)
sposób przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie osób, o których mowa w art. 6 przewoźnicy ust. 5 rozporządzenia nr 1/2005,
3)
zakres informacji zawartych w protokole, o którym mowa w art. 24e protokół z egzaminu, zaświadczenia i licencje potwierdzające kwalifikacje w zakresie transportu lub obsługi zwierząt ust. 1,
4)
wzory zaświadczeń, o których mowa w art. 24e protokół z egzaminu, zaświadczenia i licencje potwierdzające kwalifikacje w zakresie transportu lub obsługi zwierząt ust. 2 pkt 1
- mając na względzie zapewnienie uzyskania odpowiednich kwalifikacji w zakresie ochrony zwierząt w czasie transportu, w tym uzyskanie przez osoby przeszkolone wiedzy i umiejętności w zakresie, o którym mowa w załącznikach I, II lub IV do rozporządzenia nr 1/2005.
Art. 24f. Rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...