• Art. 37. - Odpowiedzialn...
  28.05.2024

Ustawa o ochronie zwierząt

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2023.0.1580 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Obserwuj akt

Art. 37. ochr. zwierząt


Odpowiedzialność karna za naruszenie nakazów lub zakazów ustawy

1.
Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9 obowiązki utrzymującego zwierzę domowe, art. 10a zakaz obrotu zwierzętami na targowiskach ust. 1-3, art. 11 zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom jako zadania własne gmin ust. 3, art. 12 utrzymywanie zwierząt gospodarskich ust. 1-6, art. 13 zezwolenie na wprowadzenie nowej technologii chowu zwierząt ust. 1, art. 14 używanie zwierząt do pracy, art. 15 postępowanie ze zwierzętami wykorzystywanymi w celach rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych ust. 1-5, art. 16 zakaz wykorzystywania zwierząt w widowiskach i sportach noszących znamiona okrucieństwa, art. 17 tresura zwierząt i pokazy dla celów widowiskowo-rozrywkowych ust. 1-7, art. 18 przetrzymywanie, hodowla i prezentacja zwierząt do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, art. 22 pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok ust. 1, art. 22a zgoda na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt, art. 25 obowiązki kierowcy, który potrącił zwierzę lub art. 27 zabiegi lekarsko-weterynaryjne na zwierzętach
podlega karze aresztu albo grzywny.
2.
Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do czynu określonego w ust. 1 jest karalne.
3.
W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, można orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia oraz przedmiotów z niego pochodzących, jak również można orzec przepadek zwierzęcia.
4.
W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, można orzec nawiązkę w wysokości do 1.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.
Art. 37. Odpowiedzialność karna za naruszenie nakazów lub... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...