• Art. 37d. - Odpowiedzial...
  15.04.2024

Ustawa o ochronie zwierząt

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.1580 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Obserwuj akt

Art. 37d. ochr. zwierząt


Odpowiedzialność karna posiadacza kurnika

1.
Kto:
1)
będąc posiadaczem kurnika nie zapewnia sprawowania opieki nad kurczętami brojlerami przez osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 12a obowiązki posiadacza kurnika z kurczętami brojlerami ust. 1,
2)
zwiększa obsadę kurcząt brojlerów wbrew wymaganiom określonym w art. 12d zwiększenie obsady kurcząt brojlerów w kurniku,
3)
nie prowadzi dokumentacji, o której mowa w art. 12f dokumentacja prowadzona przez posiadacza kurnika, informacje dla ubojni ust. 1, lub prowadzi ją niezgodnie z tym przepisem,
4)
nie przechowuje lub nie udostępnia dokumentacji, o której mowa w art. 12f dokumentacja prowadzona przez posiadacza kurnika, informacje dla ubojni ust. 1, zgodnie z przepisem art. 12f dokumentacja prowadzona przez posiadacza kurnika, informacje dla ubojni ust. 2,
5)
nie zaopatruje wysyłanych do ubojni kurcząt brojlerów pochodzących z kurnika o zwiększonej obsadzie w informacje, o których mowa w art. 12f dokumentacja prowadzona przez posiadacza kurnika, informacje dla ubojni ust. 3
- podlega karze grzywny.
2.
Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Art. 37d. Odpowiedzialność karna posiadacza kurnika - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...