• Art. 38a. - Zobowiązanie...
  16.04.2024

Ustawa o ochronie zwierząt

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.1580 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Obserwuj akt

Art. 38a. ochr. zwierząt


Zobowiązanie sprawcy do przekazanie zwierząt innej osobie

1.
W razie orzeczenia zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt, sąd wyznacza sprawcy odpowiedni termin na przekazanie zwierząt w posiadanie innej osobie lub instytucji i poinformowanie o tym sądu.
2.
W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu i stwierdzenia przez sąd, że skazany wbrew zakazowi
jest posiadaczem zwierzęcia, sąd wydaje postanowienie o czasowym odebraniu skazanemu tego zwierzęcia.
3.
Odpis postanowienia przesyła się właściwemu ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) w celu wykonania.
4.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję, w której określa miejsce przekazania zwierzęcia, o którym
mowa w art. 7 odebranie zwierzęcia właścicielowi ust. 1.
5.
Przepisy art. 7 odebranie zwierzęcia właścicielowi ust. 1a–5 stosuje się odpowiednio.
6.
Przepisy ust. 1–5 stosuje się również w sytuacji, gdy skazany wejdzie w posiadanie zwierzęcia w okresie
trwania zakazu.
7.
W razie skazania za przestępstwo polegające na niestosowaniu się do orzeczonego przez sąd zakazu posiadania
wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt, o którym mowa w art. 244 niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.), sąd orzeka przepadek zwierzęcia.
Art. 38a. Zobowiązanie sprawcy do przekazanie zwierząt in... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...