• Art. 38b. - Odpowiednie ...
  23.03.2023

Ustawa o ochronie zwierząt

Stan prawny aktualny na dzień: 23.03.2023

Dz.U.2022.0.572 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Obserwuj akt

Art. 38b. ochr. zwierząt


Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego

1.
W razie orzeczenia zakazu, o którym mowa w art. 35 odpowiedzialność karna za zabijanie, uśmiercanie lub dokonywanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy albo znęcanie się nad zwierzęciem ust. 4 lub 4a, przepis art. 84 uznanie środków karnych za wykonane § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz przepisy art. 180 zakaz zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu, art. 181 przesłanie odpisu wyroku w razie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, art. 183 zawiadomienie o wyroku organizacji gospodarczej, art. 184 data początkowa wykonywania środka karnego, art. 185 obowiązki pracodawców i instytucji w związku z otrzymaniem odpisu wyroku i art. 186a zażalenie na postanowienie w przedmiocie uznania nakazu lub zakazu za wykonany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, 472, 1236 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 22) stosuje się odpowiednio.
2.
W razie orzeczenia zakazu wykonywania określonych zawodów, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania określonych czynności, o którym mowa w art. 35 odpowiedzialność karna za zabijanie, uśmiercanie lub dokonywanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy albo znęcanie się nad zwierzęciem ust. 4 lub 4a, sąd przesyła odpis wyroku także powiatowemu lekarzowi weterynarii, właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego.
Art. 38b. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu karneg... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...