• Art. 8. - Upowszechniani...
  24.02.2024

Ustawa o ochronie zwierząt

Stan prawny aktualny na dzień: 24.02.2024

Dz.U.2023.0.1580 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Obserwuj akt

Art. 8. ochr. zwierząt


Upowszechnianie problematyki ochrony zwierząt

1.
(uchylony)
2.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględni problematykę ochrony zwierząt w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
3.
Zarząd województwa przygotowuje i wykonuje program upowszechniania znajomości przepisów ustawy wśród rolników przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.
4.
(uchylony)
5.
Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 13 zezwolenie na wprowadzenie nowej technologii chowu zwierząt ust. 1, art. 22 pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok ust. 1, art. 22a zgoda na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt i art. 33a ograniczenie populacji zwierząt ust. 2, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.
Art. 8. Upowszechnianie problematyki ochrony zwierząt - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...