• Art. 141. - Odpowiedzial...
  24.04.2024
Obserwuj akt

Art. 141. odpady


Odpowiedzialność zarządzającego składowiskiem odpadów za skutki zagrożeń dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi

1.
Decyzja o wstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów nie wyłącza odpowiedzialności zarządzającego składowiskiem odpadów za skutki zagrożeń dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi spowodowane niedopełnieniem obowiązków nałożonych na niego niniejszą ustawą lub określonych w decyzjach, o których mowa w art. 139 decyzja w sprawie działań w związku ze stwierdzeniem zmian parametrów na składowisku odpadów ust. 1 i 2.
2.
Usunięcie przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi odbywa się na koszt zarządzającego składowiskiem odpadów.
3.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje kopie wydanych decyzji, o których mowa w art. 139 decyzja w sprawie działań w związku ze stwierdzeniem zmian parametrów na składowisku odpadów ust. 1 i 2, art. 140 decyzja o wstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów ust. 1, 2 i 6, właściwemu organowi, o którym mowa w art. 129 decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
Art. 141. Odpowiedzialność zarządzającego składowiskiem o... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...