• Art. 158. - Pojęcie term...
  24.04.2024
Obserwuj akt

Art. 158. odpady


Pojęcie termicznego przekształcania odpadów

1.
Termiczne przekształcanie:
1)
odpadów niebezpiecznych,
2)
stałych odpadów komunalnych
- stanowi proces unieszkodliwiania D10, wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy.
2.
Termiczne przekształcanie, w celu odzysku energii:
1)
odpadów opakowaniowych,
2)
odpadów innych niż niebezpieczne,
3)
stałych odpadów komunalnych w spalarniach odpadów przeznaczonych do przetwarzania stałych odpadów komunalnych, których efektywność energetyczna jest co najmniej równa wartościom określonym w załączniku nr 1 do ustawy,
4)
odpadów, o których mowa w art. 163 wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy do instalacji termicznie przekształcających określone odpady
- stanowi proces odzysku R1, wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy.
2a.
Zakazuje się przekazywania do termicznego przekształcania odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu, z wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli w tym przypadku termiczne przekształcanie zapewnia wynik najlepszy dla środowiska, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.
3.
Zakazuje się przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przekształcania.
4.
Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przekształcania, jeżeli został spełniony warunek, o którym mowa w art. 9e obowiązki podmiotu odbierającego odpady komunalne ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Art. 158. Pojęcie termicznego przekształcania odpadów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...