• Art. 168. - Zadania samo...
  24.04.2024
Obserwuj akt

Art. 168. odpady


Zadania samorządu województwa jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 8 zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne ust. 5, art. 23 zbieranie odpadów ust. 4, art. 31 zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami ust. 1, art. 41 właściwość organów w sprawach zezwoleń na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów ust. 3 pkt 1 i ust. 6, art. 46 odmowa wydania zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów, art. 47 naruszenia przez posiadacza odpadów warunków zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów ust. 1, 1a, 2, 4 i 7, art. 48a obowiązek zabezpieczenia roszczeń ust. 10–13 oraz 15, art. 102b zatwierdzenie planu recyklingu statku ust. 1 i 4, art. 102c obowiązek informowania o wydaniu, przedłużeniu i cofnięciu zezwolenia i pozwolenia ust. 1, art. 129 decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów ust. 1, art. 130 dodatkowe wymagania w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, art. 131 termin ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przez zarządzającego składowiskiem ust. 4, art. 133 odrębny zakres prowadzenia monitoringu, art. 134 odmowa zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, art. 135 zakres odpowiedzialności i obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów ust. 3 i 4, art. 144 zgoda na wydobywanie odpadów ze składowiska lub zwałowiska odpadów ust. 3, art. 146 warunki wydania zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego części ust. 2 i 5, art. 148 ekspertyza dotycząca zamknięcia składowiska odpadów lub jego części ust. 1, 3 i 4, art. 151 zmiana zarządzającego składowiskiem odpadów ust. 8, art. 165 świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ust. 1 i art. 167 egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami ust. 2, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.
Art. 168. Zadania samorządu województwa jako zadania zle... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...